Zaručená kvalita

Spolupracujeme s renomovanými partnermi a používame najmodernejšie technológie a kvalitné materiály.

Profesionálne služby

Absolvujeme pravidelné školenia, aby sme dokázali vyhovieť potrebám každého zákazníka

Rýchly servis

Ponúkame promtný servis s odstránením závad najneskôr do 48 hodín od nahlásenia poruchovej udalosti.

Zabezpečovacie systémy

Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) slúžia na detekciu neoprávneného vniknutia do objektu alebo vymedzeného priestoru.

Kamerové systémy

Kamerové systémy (CCTV) patria v súčasnosti medzi najrozšírenejšie prostriedky ochrany majetku v priemyselnej a komerčnej sfére.

Dochádzkové systémy

Dochádzkové systémy predstavujú komplexný nástroj na sledovanie, správu a vyhodnocovanie dochádzky zamestnancov.

Prístupové systémy

Prístupové systémy (ACC) sa používajú na zaistenie kontrolovaného vstupu osôb do určitého priestoru – objektu, miestnosti alebo zariadenia.

Dátové siete

Štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sietí, pozostávajúci z pasívnych metalických a optických prvkov.

Elektroinštalácie

Ponúkame kompletné elektroinštalácie bytových aj nebytových domov, rodinných domov, polyfunkčných domov, priemyselných hál, obchodných i kancelárskych priestorov a rôznych iných stavebných objektov.