Štruktúrovaná kabeláž tvorí základný prvok infraštruktúry lokálnych počítačových sietí, pozostávajúci z pasívnych metalických a optických prvkov.

V súčasnej dobe predstavuje najdôležitejšie komunikačné prostredie pre prenos dát, hlasu, prípadne obrazu vo všetkých moderných stavbách. Vzhľadom k svojej univerzálnosti je využiteľná pre najrôznejšie systémy a technológie. Na kratšie vzdialenosti dominuje v prípade štandardných požiadaviek použitie klasických metalických vedení. Na dlhšie vzdialenosti, alebo v prípade požiadavky na prenos veľkého objemu dát sa používajú optické vedenia. Rozsiahlejššie aplikácie sú väčšinou realizované kombináciou oboch typov kabeláže.