Dochádzkové systémy predstavujú komplexný nástroj na sledovanie, správu a vyhodnocovanie dochádzky zamestnancov.

Hlavným prínosom zavedenia elektronického dochádzkového systému je dokonalá evidencia dochádzky a poskytnutie komplexných podkladov pre efektívne riadenie firmy. Používaním dochádzkového systému dosiahnete obmedzenie chybovosti pri spracovaní dát o dochádzke, efektívnejšie využívanie pracovnej doby zo strany zamestnancov, vylúčenie neoprávnených nadčasových hodín. Dochádzkové dáta sú počas mesiaca priebežne zbierané z jednotlivých prístupových modulov (čítačky kariet, biometrické terminály, turnikety) a následne vyhodnocované na konci mesiaca s možnosťou ďalšieho spracovania a exportu nazbieraných dát do mzdových systémov pre spracovanie mzdovej agendy. Programovanie systému je možné priamo pomocou menu na obrazovke terminálu, prípadne pomocou dochádzkového SW na základe personálnych, mzdových a informačných požiadaviek.