Spoločnosť dukatech spĺňa požiadavky na prevádzkovanie technickej služby na ochranu majetku a osôb, a taktiež je držiteľom viacerých certifikátov preukazujúcich potrebnú odbornú spôsobilosť.