Elektronické zabezpečovacie systémy (EZS) slúžia na detekciu neoprávneného vniknutia do objektu alebo vymedzeného priestoru.

Používajú sa na ochranu pred vlámaním a krádežou, na zníženie rizika škody na majetku ako aj na ochranu osôb. Svoje uplatnenie si nájdu pri realizácii najrôznejších aplikácií od menších objektov, ako sú napr. byty alebo rodinné domy, až po rozsiahle administratívne, alebo priemyselné objekty so zložitým vnútorným usporiadaním a individuálnym režimom. Vďaka komplexnej ponuke detektorov je možné riešiť rôzne požiadavky na priestorovú a plášťovú ochranu objektu. Okrem najbežnejšie používanej detekcie pohybu môže systém EZS reagovať na rôzne stavy, ako sú napr. otvorenie dverí, či okien, rozbitie skla, vznik požiaru, únik škodlivých plynov, zaplavenie priestorov a pod. Systém EZS umožňuje rôzne formy pripojenia na centrálny monitorovací systém, pult centrálnej ochrany, prípadne mobilný telefón užívateľa. Informácie o stave objektu sú tak priamo prenášané na zvolené telefónne číslo, súkromnú bezpečnostnú službu, alebo políciu. Okrem hlasovej komunikácie a SMS príkazov je už dnes bežným štandardom ovládanie systému prostredníctvom mobilnej alebo webovej aplikácie. Užívateľ má možnosť na diaľku monitorovať a ovládať ochranu objektu, ovládať rôzne zariadenia pripojené do systému (otváranie garážovej brány, automatické rozsvietenie osvetlenia a pod.), alebo v prípade poplachu vykonať video verifikáciu stavu objektu pomocou detektora so zabudovanou kamerou.

Pri realizácii systémov EZS používame výrobky od popredných svetových výrobcov: PARADOX, JABLOTRON.