Prístupové systémy (ACC) sa používajú na zaistenie kontrolovaného vstupu osôb do určitého priestoru – objektu, miestnosti alebo zariadenia.

Na základe požadovaného stupňa zabezpečenia je možné na identifikáciu užívateľa použiť rôzne stupne kontroly prístupu – kód zadaný na klávesnici, priloženie bezkontaktnej EM karty ku čítačke, priloženie prsta k biometrickému snímaču na čítačke, alebo rôzne kombinácie týchto metód. Zariadenia pre kontrolu prístupu môžu pracovať autonómne, prípadne systémovo v spolupráci s nadstavbovým systémom.